Choroby Noworodków 

Źródło: Maggie Lloyd (1999)>Fretki: warunki zdrowotne, hodowla, rozpoznanie i leczenie chorób:

Śmiertelność u noworodków może być bardzo wysoka. Młode ro­dzą się bez włosów, ważą 6-12 g i mają trudności w utrzymaniu ciepłoty ciała przez pierwsze dwa tygodnie. Powinny ważyć 30 g po tygodniu, 60-70 g po dwóch tygodniach i 100 g po trzech tygo­dniach. Zdrowe potomstwo powinno spokojnie leżeć przy matkach, albo ssąc pokarm, albo śpiąc. Zaczynają badać otoczenie i próbo­wać miękkie pokarmy od trzeciego tygodnia życia. Jeżeli młode są zdrowe, a samica nie może się nimi opiekować, odchowanie ręczne jest trudne, szczególnie, jeżeli nie osiągnęły jeszcze wieku jednego tygodnia. Większość karmiących samic zaakceptuje dodatkowe młode w każdym wieku i dostawianie do matki zastępczej nie stwa­rza problemu. W większości przypadków najlepszym rozwiąza­niem jest uzupełnienie pokarmu młodym, ale pozostawienie ich przy matce, co stymuluje ją do wytwarzania mleka. Samica zapew­nia przy tym młodym ciepło i stymuluje ich oddawanie kału i mo­czu itp. Można zastosować preparat mlekozastępczy dla szczeniąt lub kociąt, dodając śmietany, by zwiększyć zawartość tłuszczu do około 20% (3 części preparatu, 1 część śmietany). Należy karmić indywidualnie zwierzęta ciepłym mlekiem z zakraplacza 3-4 razy dziennie, podając im tyle, ile będą chciały wypić. Po 4 tygodniach młode zaczynają pić z naczynia. Najlepsze jest niskie, płaskie ob­ramowane naczynie, ponieważ fretki lubią kłaść ko11czyny na brze­gu pojemnika w czasie picia, co może powodować jego wywraca­nie. W tym czasie młode zaczynają pobierać stałe pokarmy, a od 5 tygodnia można podawać im pokarm dla dorosłych i mogą już przeżyć bez mleka. Noworodki są szczególnie wrażliwe na odwodnienie, hipotermię i hipoglikemię, a upadki w pierwszych dniach życia spowodowane są najczęściej wadami wrodzonymi, kanibalizmem, uwięźnięciem w łożyskach, brakiem mleka lub odrzuceniem przez matkę. 

Hipotermia

 

Jeżeli samica zachoruje albo odrzuci młode, noworodki ulegają oziębieniu i przestają pobierać pokarm. Można je ożywić, podając kilka kropel glukozy doustnie, następnie powoli ogrzewając je w ręku lub na podgrzanym podłożu. Podskórnie można podać im podgrzane płyny. Można spróbować ponownie dostawić je do sa­micy lub do matki zastępczej. 

Zapętlenie pępowiny, zakażenie i posocznica

Czasami zdarza się, że sznury pępowinowe i łożyska noworodków zapętlą się, szczególnie, gdy miot jest duży, poród przebiega szyb­ko, a samica nie może odgryźć łożyska. Noworodki w krótkim cza­sie ulegają oziębieniu i występuje u nich hipoglikemia, ponieważ nie mogą ssać mleka. Samica próbuje oddzielić je później, powo­dując zwykle uraz i wypadnięcie pępowiny. Jeżeli tak się zdarzy, należy przemyć łożyska ciepłą wodą, usunąć przylepione do nich resztki ściółki lub legowiska i odciąć pępowinę jak najdalej od brzucha noworodka. Trzeba monitorować porody z pewnej odle­głości, aby temu zapobiegać i przecinać długie sznury pępowinowe lub łożyska. Mogą wystąpić zakażenia wywodzące się ze sznura pępowino­wego, jeżeli są złe warunki higieniczne i nie odkaża się pępowiny wkrótce po porodzie, a szczególnie, gdy u samicy występuje jużpierwotna infekcja. U noworodków obserwuje się niepokój, od­wodnienie, hipotermię, wzdęcie i brak apetytu. Można podać 1m płyny i antybiotyki oraz ogrzać, ale rokowanie jest ostrożne.

Inne przyczyny zakażeń noworodków

 

  • Biegunka Rotawirus, E. coli i Campylobacter mogą powodować zachorowa­nia noworodków. Zakażenia samicy, takie jak rnastżtis mogą być czynnikiem predysponującym. Dorosłe fretki są czasem nosiciela­mi rotawirusa i mogą zakażać noworodki, które nie nabyły odpor­ności biernej. U młodych w wieku do 1 tygodnia wirus powoduje biegunkę i odwodnienie. Chore zwierzęta mają mokrą i lepiącą okrywę włosową, chociaż samica może je oczyścić tak, że objawy nie będą wyraźnie widoczne. Noworodki mogą ginąć z powodu odwodnienia, należy więc im podawać płyny doustnie lub pod­skórnie. Doustne krople z antybiotykami mogą zapobiec wtórnym zakażeniom. Choroba powoduje u młodych brak apetytu, należy więc spraw­dzać, czy u samicy nie wystąpiło mastitis lub bezmleczność.

  • Zapalenie spojówek noworodków Pojawia się czasem u młodych w wieku kilku dni do 3 tygodni, zanim otworzą się powieki. Ropna wydzielina ze spojówek powo­duje obrzmienie powiek. Należy zapewnić drenaż, otwierając skal­pelem lub igłą powieki wzdłuż linii styku. Trzeba ostrożnie oczy­ścić powieki dwa razy dziennie i zastosować maść z antybiotykami, takimi jak kloksacylina (Orbenin, Pfizer). Choroba jest zaraźliwa, dlatego należy codziennie przeglądać resztę potomstwa.