Układ Pokarmowy Fretki 

Źródło : Maggie Lloyd (1999)>Fretki: warunki zdrowotne, hodowla, rozpoznanie i leczenie chorób:
An,N.Q.and Evans,H.E.(1998)Anatomy of ferret.In J.G.Fox Biology and diseases of the ferret. Williams and Wilkins, Baltimore pp.19-70

Fretki mają układ pokarmowy typowy dla mięsożernych. Jama ustna jest duża, szczeliny wargowe sięgają dalej niż łamacze, a dół stawowy stawu skroniowo-żuchwowego ma krawędź, która zapobiega zwichnięciu żuchwy przy szerokim otwarciu jamy ust­nej. Szczęki są silne, krótkie, podobnej długości, ale żuchwa jest· węższa niż szczęka górna, co umożliwia akcję tnącą w czasie żucia. Zęby typowe dla mięsożernych, małe siekacze i długie, ostre kły. Górne kły mogą wystawać poza dolną szczękę a korzenie wszyst­kich kłów są dłuższe niż korony zębów, należy o tym pamiętać przy ich usuwaniu.

Formuła zębowa:

Zębów mlecznych 30, ułożonych 2(I3/4, C 1/1, P3/3)
Zębów stałych 34, ułożonych2(I3/3, C1/1, P 3/3, M 1/2)

Gdzie:
I – Inicisivi – Siekacze
C – Caninus – Kły
P – Praemolares – Zęby Przednie
M – Molares – Trzonowe

Po urodzeniu widoczne są grzebienie na dziąsłach, a zęby mleczne wyrzynają się miedzy drugim a czwartym tygodniem życia. Stałe kły pojawiają się po 47-52 dniach, zanim wypadną mleczne kły w okresie 56-70 dni. Stałe siekacze wyrzynają się między szóstym a ósmym tygodniem, a inne stałe zęby występują po dziesiątym tygodniu życia. U fretek często występują dodatkowe siekacze. Górny trzeci przedtrzonowy i dolny pierwszy trzonowy są łama­czami, każdy z nich ma trzy korzenie. Wszystkie inne przedtrzo­nowe mają dwa korzenie, górny trzonowy ma trzy korzenie, a dol­ne drugie trzonowe są małe i mają tylko jeden korzeń. Przełyk zaczyna się w tylnej części gardła i dochodzi do wpustu żołądka, ma około 17-19 cm długości. W okolicy szyjnej przebiega początkowo nad tchawicą, a gdy osiągnie wpust klatki piersiowej, układa się po jej lewej stronie. Dalej przełyk przechodzi przez roz­wór przełykowy, między płatami wątroby i wpada do żołądka. Na przełyku występują trzy obszary przewężeń: na początku, przy skrzyżowaniu z lewym oskrzelem i w rozworze przełykowym. Żołądek jest prosty, podobny do żołądka u psa i kota, i ma różną wielkość i położenie, w zależności od wypełnienia. Leży w przed­niej okolicy jamy brzusznej i przylega do doogonowej krzywizny wątroby. Łatwo można odróżnić odźwiernik. Jelito cienkie składa się z d,\·unastnicy, jelita czczego i biodrowego i ma około 1,9 m długości oraz 5 mm średnicy. Trudno jest odróżnić wizualnie po­szczególne odcinki tego jelita. Nie występuje jelito ślepe ani za­Sia.wka biodrowo-okrężnicza. Jelito cienkie i grube ułożone jest w doogonowej okolicy jamy brzusznej i tam występuje węzeł chłonny krezkowy. Okrężnica jest krótka, łączna długość części wstępującej, poprzecznej i zstępującej wynosi tylko 10 cm.

Wątroba jest względnie duża i ma sześć płatów: lewy boczny,lewy przyśrodkowy, czworoboczny, prawy przyśrodkowy, prawy boczny i ogoniasty. Pęcherzyk żółciowy ma kształt gruszkowaty i znajduje się między płatem czworobocznym i prawym przyśrod­kowym. Przewód żółciowy uchodzi do dwunastnicy razem z prze­wodem trzustkowym. Trzustka ma kształt litery V i zabarwienie różowe lub czerwone. Wyróżnia się w niej dwie części, jedna się­gająca poniżej zstępującej dwunastnicy, a druga zajmuje obszar między żołądkiem i śledzioną. Śledziona ma kształt półksiężyca i zabarwienie szaro-brązowe, jej wymiary w przybliżeniu wynoszą 5 x 2 x 0,8 cm.